1. 18.01.2019.

  Par projekta īstenošanu

  SIA "AD Smart" ir īstenojis projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 par aktīvo dabas vielu atlasi, to ietekmes izpēti un izvērtējumu pacientiem ar metabolā sindroma nozīmīgākajiem riska faktoriem - holesterīna vielmaiņas traucējumiem; un šī projekta ietvaros iztrādās hipolipidimizējošu dabas vielu ekstraktu pacientiem ar abdominālās aptaukošanās prevalenci.

  Projekta tika veikts sadarbībā ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centru.

  Projekta mērķis bija atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

  Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR. 2. 21.01.2018

  AD Smart pētījuma īstenošanas gaita

  SIA "AD Smart" noslēdzis līgumu ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centru, kura ietvaros īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 par aktīvo dabas vielu atlasi, to ietekmes izpēti un izvērtējumu pacientiem ar metabolā sindroma nozīmīgākajiem riska faktoriem - holesterīna vielmaiņas traucējumiem; un šī projekta ietvaros iztrādās hipolipidimizējošu dabas vielu ekstraktu pacientiem ar abdominālās aptaukošanās prevalenci.

  Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

  Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

  SIA “AD Smart” pētījuma īstenošanas gaita pēdējos trīs ceturkšņos:

  11.04.2017 – 10.07.2017

  Šajā pētijumā posmā tiek izstrādāti , testēti, standartizēti un stabilizēti dabas vielu paraugi. Paplašinoties darba uzdevumiem, uzņēmums ir veicis atšķirīgu grupu atlasi, lai izveidotu pavisam jaunu pieeju komerciālu produktu ražošanai un ieviešanai.

  11.07.2017.-10.10.2017

  Šajā pētījuma posmā tiek apkopoti pētījuma gaitā iegūtie un apstrādātie dati par atlasītajām un testētajām izejvielām un procesiem.

  Tiek veidots ērtākas formas gala produkts, balstoties uz pētījuma laikā iegūtajiem novērojumiem un rezultātiem.

  Tiek apkopoti dati par to kāda ir produkta iedarbība uz dažādām izejvielu kombinācijām.

  11.10.2017.-10.01.2018

  Pētījums tiek pabeigts, veicot kompleksā produkta efektivitātes novērojumus un jaunas metodikas izstrādi produkta formas pilnveidošanai.

  Tiek veikts monitorings, datu aptrāde, korekciju veikšanas principi. 3. SIA "AD Smart" 20.10.2017-22.10.2017 piedalījās starptautiskajā izstādē "I LOVE ME" Helsinkos, ko sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", līguma Nr. SKV-L-2016/451. 4. SIA "AD Smart" 2017.gada 24. maijā ir noslēdzis līgumu Nr.PAK-LIAA-2017/144 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Uzņēmuma dalība nacionālajā stendā farmācijas izstādē "CPhI Worldwide Frankfurtē 2017.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", līguma Nr. SKV-L-2016/451. 5. SIA "AD Smart" 21.03.2017-24.03.2017 piedalījās starptautiskajā izstādē "Здравоохранение Беларуси 2017" Misnkā, ko sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", līguma Nr. SKV-L-2016/451. 6. SIA "AD Smart" sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 04.10.2016-06.10.2016 ar nacionālo stendu piedalījās izstādē „CPhI Worldwide 2016”, Barselonā, Spānijā, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 7.  SIA "AD Smart" Projekta Nr.2.1.1/16/A/006 Farmācijas, biomedīcīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros īstenotajā pētījumā par aktīvo dabas vielu atlasi, to ietekmes izpēti un izvērtējumu pacientiem ar metabolā sindroma nozīmīgākajiem riska faktoriem - holesterīna vielmaiņas traucējumiem ir veicis zinātnisko izpēti par šķīstošo šķiedrvielu ietekmi uz holesterīna un cukura līmeni.

  Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.
  ERAF atbalsta apjoms SIA "AD Smart" pētījumam sastāda 214 800 EUR.

  Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:
  Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.
  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
      Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR. 8. SIA "AD Smart" 2016. gada 13. jūnijā ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2016/451 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta sniegšanu projektā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 9. SIA "AD Smart" noslēdzis līgumu ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centru, kura ietvaros īsteno projektu Nr.2.1.1/16/A/006 par aktīvo dabas vielu atlasi, to ietekmes izpēti un izvērtējumu pacientiem ar metabolā sindroma nozīmīgākajiem riska faktoriem - holesterīna vielmaiņas traucējumiem; un šī projekta ietvaros iztrādās hipolipidimizējošu dabas vielu ekstraktu pacientiem ar abdominālās aptaukošanās prevalenci.
  Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.
  ERAF atbalsta apjoms SIA "AD Smart" pētījumam sastāda 214 800 EUR.

  Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
      Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR. 10. SIA "AD Smart" 30.11.2015 ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-15-3579 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Uzņēmuma dalība nacionālajā stendā farmācijas izstādē CPhI Worldwide Madridē 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 11. SIA "AD Smart" 03.06.2015 ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-15-2854 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Latvijas uzņēmēju delegācija LR Valsts prezidenta A.Bērziņa kunga oficiālā vizītē uz Gruziju" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 12. SIA "AD Smart" 03.06.2015 ir noslēdzis līgumu Nr.L-ĀTA-15-2820 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Latvijas uzņēmēju delegācija LR Valsts prezidenta A.Bērziņa kunga oficiālā vizītē uz Somiju, Helsinkiem" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 13. SIA "AD Smart" ir noslēdzis 30.03.2015 līgumu Nr.L-ĀTA-15-2679 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Uzņēmuma dalība nacionālajā stendā farmācijas izstādē CpHi Parīzē, 2014.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 14. SIA "AD Smart"  sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru piedalās uzņēmēju delegācijā Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizītē Somijā, Helsinkos,  2015. gada 28.-29.janvārī, iesniedzot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projektu īstenošanai, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 15. SIA "AD Smart"  sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru piedalās uzņēmēju delegācijā  Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizītē Gruzijā (Tbilisi un Batumi)  2014. gada 25.-27.novembrī, iesniedzot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projektu īstenošanai, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 16. SIA „AD Smart” ir noslēdzis 2014. gada 2. jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2186 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Uzņēmuma dalība nacionālajā stendā farmācijas izstādē CpHi Parīzē, 2014. gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).


 17. SIA „AD Smart” ir noslēdzis 2013. Gada 15. Aprīlī līgumu Nr.  L-ĀTA-13-1409 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Tirdzniecības misija LR Ministru prezidenta V. Dombrovska oficiālā vizītē uz Azerbaidžānas Republiku 2012. Gada 27.-30. novembrī”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

   

  SIA „AD Smart” ir noslēdzis 2013. Gada 8. Augustā līgumu Nr.  L-ĀTA-13-1615 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Latvijas uzņēmēju delegācijā LR Valsts prezidenta A. Bērziņa kunga vizītē uz Ukrainu (Kijevu un Odesu)”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 18. SIA „AD Smart” ir noslēdzis 2013. Gada 12. Novembrī līgumu Nr.  L-ĀTA-13-1796 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Uzņēmuma dalība nacionālajā stendā farmācijas izstādē CpHi Frankfurtē 2013. Gadā”  īstenošanu, ko līdzfinansēEiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 19. SIA „AD Smart”sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanā.

  LAĶĪFA ir noslēgusi 2012.gada 12.septembrī līgumu Nr.L-KAP-12-0005 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” projekta īstenošanu līdz 2015.gadam. Projekta ietvaros partneris SIA „AD Smart” līdzdarbojas aktivitātē – Vadlīniju un attiecīgā IT resinājuma izstrāde produktu, uzņēmuma, problēmas mājas lapas izveidei.

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.  20. SIA „Adsmart” uzsācis pētniecības projektu īstenošanu kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, kas 2011. gada 5. Aprīlī noslēdza līgumu par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Sīkāka informācija www.pcccl.lv

  SIA “AD Smart” 2012. gadā “Latvijas Farmācijas un Ķīmijas kompetences centrā” iesniedza īstenošanas pieteikumu pētniecības projektam “Dabas vielu sastāvā esošo Omega 3 polinepiesātināto taukskābju stabilizēšanas un potencēšanas iespēju izpēte, izmantojot bioloģiski aktīvas dabas vielas, un to antiaterosklerotiskās aktivitātes izpēte.”

  Pētniecības projekta mērķis ir veikt dabas vielu sastāvā esošo Omega 3 polinepiesātināto taukskābju poetencēšanas iespēju izpēti, izmantojot bioloģiski aktīvas dabas vielas, un izpētīt šo vielu antiaterosklerotisko aktivitāti.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 21. SIA „AdSmart” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanā.

  LAĶĪFA ir noslēgusi 2012.gada 12.septembrī līgumu Nr.L-KAP-12-0005 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” projekta īstenošanu līdz 2015.gadam.Built with Berta